يکشنبه, 17 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۹:۳۱:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۴۲۰۹
    /  3
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه با حضور آقای دكتر لك معاون محترم توسعه در دانشكده داروسازی
جلسه شورای مدیران معاونت توسعه با حضور آقای دکتر لک معاون محترم توسعه و مدیران این معاونت در دانشکده داروسازی برگزار شد. در این جلسه، ابتدا دکتر احمدیان رئیس دانشکده با ارائه گزارشی از وضعیت دانشکده و پیشرفت‌های صورت گرفته در یک سال و نیم گذشته به تشریح وظایف محول شده به دانشکده داروسازی البرز از سوی دبیرخانه شورای آموزش تخصصی داروسازی در زمینه صنعت محوری و کارآفرینی پرداخت. ایشان با اشاره به تصویب داروسازی صنعت محور به عنوان یکی از اهداف مرجعیت علمی دانشگاه به توضیح وضعیت پایان نامه های محصول محور و ایجاد خط تولید پایلوت در دانشکده داروسازی پرداخت. سپس، آقای دکتر لک، معاون توسعه دانشگاه با بیان لزوم هماهنگی بین ساختار و کارکرد دانشکده داروسازی به اصلاح چارت دانشکده بر اساس شرح وظایف ویژه آن از جمله بحث ارتباط با صنعت و کارآفرینی اشاره کرد و قول مساعد داد تا در این زمینه و همچنین در زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دانشکده مساعدت نماید. در پایان جلسه بازدید از قسمت‌های مختلف دانشکده و پروژه در دست ساخت خط تولید پایلوت انجام پذیرفت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0