يکشنبه, 17 اسفند 1399
  • ساعت : ۹:۴۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ 
  • کد خبر : ۸۴۰۳۴
    /  3
بازدید اعضای تیم صیانت و حقوق شهروندی از دانشكده داروسازی
روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه اعضای تیم صیانت و حقوق شهروندی از دانشکده داروسازی بازدید کردند. در این جلسه که با حضور رئیس و معاونین دانشکده داروسازی برگزار گردید، گزارشی از فعالیت‌های یک سال گذشته کمیته صیانت و حقوق شهروندی دانشکده داروسازی توسط خانم ابراهیمی دبیر این کمیته ارائه گردید و ارزیابی و بررسی شاخص های صیانت و رعایت حقوق شهروندان توسط تیم ارزیاب صورت گرفت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0