شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۹:۴۴:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ 
  • کد خبر : ۷۲۳۵۷
بازدید معاون توسعه و معاون آموزشی دانشگاه از دانشكده داروسازی

در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات دانشکده داروسازی، روز یکشنبه در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید، دکتر سیامک جبارنیا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دکتر رامین تاجبخش معاون آموزشی دانشگاه از نزدیک در جریان مشکلات دانشکده داروسازی قرار گرفتند.
در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار گردید، مشکلات دانشجویان نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود از سوی معاون محترم توسعه دانشگاه مطرح گردید.

 

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.1.0