شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۱۸:۱۵:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ 
  • کد خبر : ۷۲۲۵۳
در راستای افزایش ارتباط با صنعت داروسازی و تحقق دانشگاه نسل چهارم، دانشكده داروسازی میزبان ۲ تن از صاحبان صنعت بود.

در راستای افزایش ارتباط با صنعت داروسازی و تحقق دانشگاه نسل چهارم، دانشکده داروسازی میزبان ۲ تن از صاحبان صنعت بود.
در اولین جلسه ،آقای دکتر آزادی _ مدیرعامل شرکت دانش بنیان گیتی ژن _ در زمینه بیوتکنولوژی گیاهی و فعالیت های شرکت دانش بنیان گیتی ژن توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس و معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده داروسازی نیز با بیان اهمیت متابولیتهای ثانویه در داروسازی امروز به بررسی راه های همکاری فی ما بین پرداختند.
در جلسه دوم ، آقای دکتر صالحی نیا -مدیرعامل شرکت دانش بنیان داروسازی خرمان_ با ارائه گزارش از فعالیتها و زمینه های مورد علاقه شرکت داروسازی خرمان به اهمیت رابطه صنعت و دانشگاه اشاره کرد و راههای ارتباط با صنعت در این جلسه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌.
در پایان هر دو نفر از امکانات دانشکده داروسازی بازدید کردند.

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.1.0