شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۱۵:۳۴:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۷۲۱۴۹
سلسله سخنرانی های مركز تحقیقات گیاه درمانی و طب مكمل دانشگاه

در ادامه سلسله سخنرانی های مرکز تحقیقات گیاه درمانی و طب مکمل دانشگاه، دانشکده داروسازی میزبان سخنرانی "فارماکوگنوزی پزشکی قانونی"  بود.
در این جلسه وحید جمشیدی، سم شناس و محقق به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.1.0