اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار استناد دهی EndNote

کارگاه آموزشی"نرم افزار استناد دهی "EndNote در محل سایت دانشکده داروسازی روزهای دوشنبه مورخ 11/29/ 97  و سه شنبه 97/12/14برگزار گردید.

بيشتر
دوشنبه 6 خرداد 1398   09:35:31