اطلاعیه
اطلاعیه دانشجویان داروسازی انتقالی از خارج از کشور

به اطلاع می رساند دانشجویان داروسازی انتقالی از خارج از کشور که متقاضی ثبت نام در دانشکده داروسازی البرز می باشند می توانند تا تاریخ1397/10/12 همراه با مدارک تحصیلی خود به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

بدیهی است پس از تاریخ اعلام شده هیچ مدرکی دریافت نمی گردد.

دوشنبه 6 خرداد 1398   10:42:52