سه‌شنبه 11 دي 1397

ساعت برگزاری آزمایشگاه

نام آزمایشگاه

یکشنبه  16-13 فارماسیوتیکس 2
شنبه      16-13 فارماسیوتیکس 3
 چهارشنبه 16-13

فارماسیوتیکس 4


 
 
يكشنبه 30 تير 1398   02:27:00