سه‌شنبه 11 دي 1397


کارشناس  آزمایشگاه های گروه شیمی دارویی :
سرکار خانم
پروانه قادری شیخی آبادی

تلفن تماس: 32567176(026)

ایمیل: Ph.labratory@abzums.ac.ir


جمعه 3 اسفند 1397   13:35:49