شنبه 16 بهمن 1395  
  • معاون پژوهشی : سرکارخانم دکتر طیبه قاری
  • سرپرست کمیته تحقیقات: جناب آقای دکتر مهدی محمدی
  • دبیر کمیته تحقیقات: سرکار خانم مریم بم زاده
  • مسئول کارگاه ها وبازدید ها: سرکار خانم طاهره کهن عیسی زاده
  • مسئول طرح های پژوهشی: سرکارخانم فاطمه صمدی
  • مسئول سمینار و کنگره های پژوهشی: سرکار خانم طاهره کهن عیسی زاده
  • مسئول نشریه طنین البرز: سرکار خانم فاطمه حیدری
  • روابط عمومی: سرکار خانم سپیده قربانخانی
فايلها
اولويت هاي پژوهشي کميته تحقيقات دانشجويي.docx 19 KB
يكشنبه 30 تير 1398   03:25:05