شنبه 25 ارديبهشت 1395 شرایط عضویت

اساتید محترم، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، همکاران و دانشجویان سایر دانشگاه ها می توانند با توجه به شرایط و قوانین از منابع و فضای موجود استفاده نمایند.
شرایط و مدت امانت منابع

تعداد کتابهایی که اعضا میتوانند در یک زمان به امانت بگیرند و مدت امانت به شرح زیر می باشد:

اعضاء هیئت علمی 5 جلد  به مدت 1 ماه    

دانشجویان 3 جلد به مدت 2 هفته

کارکنان 2 جلد به مدت 2 هفته

مدت تمدید کنابهای فارسی ( مشروط به عدم تقاضای دیگران و نداشتن تاخیر) دو هفته می باشد و کتابهای لاتین تمدید نمی شود.

تبصره1: تمدید کتاب امانتی می تواند توسط شخص دیگری نیز انجام گیرد کتاب فقط به عضو کتابخانه امانت داده می شود.

تبصره2 : امانت و تمدید کتاب تلفنی انجام نمی شود مگر در زمان تعطیلات دانشجویان         

تبصره3 کتاب مرجع شامل فرهنگ ها، دایره المعارف، اطلس ها، پایان نامه های تحصیلی، نشریات ادواری، گزارش ها، طرح های پژوهشی و مقالات و کتبی که یک نسخه از آنها درکتابخانه موجود است امانت داده نمی شود.

اگر منابع مرجع به هر صورت بدون اطلاع و موافقت کتابدار از کتابخانه خارج شود فرد متخلف یک نیم سال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد.
تاخیر در برگرداندن کتاب

چانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط اعضا در موعد مقرر به کتابخانه بازگردانده نشود، با هدف توسعه فرهنگ عمومی کتابخوانی شخص موظف است یک جلد کتاب غیر درسی به کتابخانه اهدا کند.

تبصره مسئول بخش امانت کتابخانه موظف است برای کسانی که منابع امانت گرفته شده را در موعد مقرر عودت ندهند به صورت تلفنی و یا اخطار کتبی مدت تاخیر را به اطلاع عضو برساند.در صورتی که پس از گذشت یک هفته از تاریخ تماس تلفنی یا دو هفته از اخطار کتبی امانت گیرنده از بازگرداندن منابع خودداری کند برای مدت 3 ماه از امانت گرفتن منابع کتابخانه محروم خواهد شد. در صورتی که امانت گیرنده برای بار دوم از بازگرداندن منابع در موعد مقرر خودداری کند و به اخطار کتبی بخش امانت پاسخ ندهد عضویت او در کتابخانه لغو خواهد شد.
مفقود یا ناقص شدن منابع

چنانچه امانت گیرنده کتابی را مفقود و یا آنرا ناقص (پارگی، بریدن صفحات، عکس ها و نقشه ها یا هرقسمت دیگر کتاب) ضمن اطلاع به بخش امانت باید نسبت به تهیه آن اقدام کند و یا معادل قیمت کتاب به بهای روز به کتابخانه پرداخت کند.

تبصره1: در صورت اهمال و تاخیر در تهیه کتاب جایگزین جریمه های تاخیر کتاب به عضو تعلق می گیرد.

تبصره2: در صورت نایاب بودن کتاب ، عضو باید با نظر مسئول کتابخانه نسبت به تهیه موارد مشابه اقدام کند.
تسویه حساب

جهت تسویه حساب با کتابخانه مدارک زیر الزامی است:

- ارائه فرم تسویه حساب دانشگاه

- ارائه یک نسخه از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

عضو در صورت در اختیار داشتن مدارک امانتی نمی تواند تسویه حساب نماید.

دوشنبه 6 خرداد 1398   10:50:42