سه‌شنبه 22 دي 1394

آئین نامه انضباطی کتابخانه دانشکده

حفظ نظم و انضباط و سکوت مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان محترم از ایجاد سرو صدا ،پوشیدن کفشهای صدادار، در آوردن کفشها هنگام مطالعه ، جابه جایی صندلی ها و...که مغایر با شئونات یک محیط علمی و فرهنگی است بپرهیزند.
جهت حفظ سکوت سالن مطالعه لازم است مراجعین محترم تلفن همراه خویش را خاموش بفرمایند.
خروج غیر قانونی منابع کتابخانه ای ممنوع بوده و در این مورد با توجه به ضوابط با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
این کتابخانه متعلق به عموم اعضا می باشد و باید همگی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم .لذا با اعمالی چون صدمه به میز و صندلی ها، آسیب رساندن به کتابها و سایرمنابع کتابخانه ای و اختلال در سیستم های رایانه ای و مواردی از این قبیل راه را برای استفاده سایرین از منابع نبندیم.
رعایت نظم در استفاده از کتاب ها، مطالعه کتاب به روش صحیح ، قرار دادن کتاب مطالعه شده در محله های مربوطه و همکاری با کتابدار باعث افزایش کمی و کیفی خدمات و کارایی بیشترکتابخانه خواهد بود.
از تجمع و گفتگو در داخل سالن مطالعه کتابخانه خودداری نمائید.
از بردن مواد خوراکی و آشامیدنی به داخل کتابخانه جدا خودداری نمائید.
در جهت ارائه خدمات بهتر و ساختن مجموعه ای غنی تر می توانید پیشنهادها نظرات و انتقادهای خویش را به مسئول کتابخانه اطلاع دهید.

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه: 16-8

پنجشنبه 2 اسفند 1397   09:57:02