دوشنبه 16 شهريور 1394

رشته فارماکوگنوزی
با این رشته تخصصی می‌توان متخصصین آگاه به اصول شناسایی گیاهان داروئی، اندام‌های مورد استفاده پرکاربرد، استخراج و جداسازی و شناسایی مواد مؤثره موجود در اندام‌های مختلف گیاهی، فرمولاسیون فرآورده‌های گیاهی، آنالیز و استانداردسازی محصولات گیاهی را تربیت نمود. در کنار همه این توانمندی‌ها آشنایی با اصول کار با ابزارهای پیشرفته آزمایشگاهی و دستگاهی مورد نیاز است. نتیجه این فعالیت‌ها تربیت داروسازان متخصص در حوزه گیاهان داروئی و فرمولاسیون‌های گیاهی خواهد بود.

چهارشنبه 26 تير 1398   01:04:30