اطلاعات تماس

گوگل مپ
شنبه 24 مرداد 1394 راه های تماس با دانشکده
تلفن: دفتر ریاست 32567175- (026) اداره آموزش 32562429
نشاني: آدرس : بلوار شورا، خیابان ولیعصر، جنب بیمارستان باهنر، ساختمان دانشکده داروسازی

Google Map

 
يكشنبه 30 تير 1398   02:44:46