اخبار
برگزاری جلسه
جلسه تعیین صلاحیت علمی گرایش فارماکولوژی و فارماسیوتیکس جلسه تعیین صلاحیت علمی گرایش فارماکولوژی ساعت۱۰-۱۳، فارماسیوتیکس ساعت۱۳-۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۱
در محل دفتر ریاست دانشکده با حضور مدعوین محترم،نماینده محترم جذب دانشگاه،اساتید مدعو خارجی، ریاست دانشکده برگزار گردید.
فايلها
2.jpg 1.97 MB
بيشتر
چهارشنبه 29 خرداد 1398   02:00:14