لینک های مفید
دسترسی به مجموعه منابع بانک اطلاعاتی Reaxys

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، با درخواست کتابخانه دانشکده داروسازی، پیگیری  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز و  با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان دسترسی به  بانک اطلاعاتی Reaxys  از تاریخ 22/6/96 در دانشکده داروسازی میسر گردید. این پایگاه  شامل اطلاعات مواد شیمیایی، مقالات مجلات شیمی آلی و معدنی و شیمی دارویی از سال 1771 تا کنون و واکنش مواد شیمیایی، اطلاعات سم شناسی و داروشناسی و Patent های مربوطه  از 1869 تا کنون می باشد.

جهت دریافت فایل راهنما بر روی فایل زیر کیلک کنید.

فايلها
Reaxys.pdf 725.705 KB
چهارشنبه 26 تير 1398   00:53:16