اخبار و اطلاعیه ها
آزمون کتبی بیست و چهارمین جشنواره قرآنی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برگزار خواهد شد.

          

          

          

          

                                     

يكشنبه 5 خرداد 1398   14:05:17