اخبار و اطلاعیه ها
بازدید اعضای محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دانشکده داروسازی البرز  در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۶ برگزار گردید.

 

  

 
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 29 خرداد 1398   01:51:19