لینک های مفید
مجله مهندسی بهداشت محیط نشریه"مهندسی بهداشت محیط" با هدف گسترش و اطلاع رسانی علمی در کشور، اقدام به چاپ و انتشار مقالات و موضوعات در زمینه های زیر تاسیس گردیده است: اپیدمیولوژی محیط زیست-پایش آلاینده های محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، مدیریت مواد زائد جامد، روشهای نوین در زمینه اندازه گیری، حذف و کنترل آلاینده های زیست محیطی، مدیریت و کنترل مواد خطرناک، جستجو و پایش آلاینده های نو ظهور، پایش و کنترل آلاینده های هوا، بهداشت مواد غذائی، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
چهارشنبه 26 تير 1398   01:35:51