لینک های مفید
ایدز
سایت اطلاع رسانی درباره ایدز و بیماریهای آمیزشی
سایت http://hiv-sti.ir به عنوان سایت مرجع در زمینه اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی توسط مرکز بیماریهای واگیردار معرفی گردیده است.با مراجعه به این سایت امکان دسترسی به محتوا و کلیپ های آموزشی، آدرس و تلفن مراکز مشاوره بیماری های رفتاری برای انجام مشاوره و آزمایش محرمانه و رایگان اچ آی وی، آخرین دستور العمل های کشوری در این خصوص ویژه پزشکان و آدرس کانال اطلاع رسانی امکان پذیر می‌باشد.
چهارشنبه 26 تير 1398   00:57:16