اخبار و اطلاعیه ها
1397/10/16 يكشنبه
سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی
سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی روز یکشنبه مورخ 1397/10/11

سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده داروسازی البرز در محل دفتر ریاست دانشکده داروسازی روز یکشنبه مورخ 1397/10/11 برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

جمعه 3 اسفند 1397   13:42:23