اخبار و اطلاعیه ها
صبح روز یکشنبه مورخ 11/09/1397 اعضای محترم کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه با حضور در دانشکده داروسازی به بازدید از بخش‌های مختلف و گفتگو با اعضای شورای صنفی دانشکده پرداختند و طی نشست هم‌اندیشی با ریاست و مسئولین این دانشکده، ضمن اعلام رضایت از عملکرد دانشکده در جهت بهبود شاخص‌های صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری، پیشنهاداتی تقدیم دانشکده شد
عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 5 خرداد 1398   14:32:46