اخبار و اطلاعیه ها
اولین ارائه پوستر دانشکده داروسازی البرز در بیست و دومین همایش دانشجویان داروسازی کشور در محل دانشکده داروسازی زنجان
با همت و تلاش دانشجویان پویای دانشکده      

     

      

         
 
عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 26 تير 1398   00:53:07