اخبار و اطلاعیه ها

جلسه شورای راهبردی دانشکده داروسازی البرز مورخ 03/10/1397 در محل دفتر ریاست دانشکده داروسازی با حضور معاون توسعه دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، مدعوین، ریاست و معاونت دانشکده برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 5 خرداد 1398   14:00:57