اخبار و اطلاعیه ها
طرح سنجش رایگان کنترل فشار خون در روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 ساعت 9-12 در محل دانشکده داروسازی برگزار گردید.

​​​​​​

عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 30 تير 1398   03:20:49