اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی" سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)"در محل سایت دانشکده داروسازی روز دوشنبه مورخ 12/06/ 97 برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

چهارشنبه 26 تير 1398   00:55:37