اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان

- با عنایت به برگزاری ترم تابستان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشجویان متقاضی می بایست از طریق میز خدمت الکترونیک به آدرس   Http://mizekhedmat.tums.ac.ir   معرفی نامه عکس دار به انضمام تصویر کارت ملی خود را از تاریخ 1398/04/01 لغایت 1398/04/10جهت بررسی به دانشگاه مذکور ارسال نمایند.

شایان ذکر است معرفی نامه هایی که در تاریخ ذکر شده در سایت فوق ثبت گردد، قابل بررسی خواهد بود.

- دانشجویان می توانند جهت دریافت فرم میهمانی از روز شنبه 18/3/98 به همراه یک قطعه عکس به اداره آموزش مراجعه نمایند.

  1. دروس تخصصی ارائه شده در ترم تابستان سال تحصیلی98-1397 به شرح جدول ذیل می باشد:

رشته داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه درس

1

شیمی دارویی 1

3

حضوری

2

شیمی دارویی2

3

حضوری

3

شیمی دارویی3

3

حضوری

4

بیوفارماسی نظری

3

30%مجازی _ 70%حضوری

5

فارماسیوتیکس 4نظری

2

50%مجازی _ 50%حضوری

6

مفردات نظری1

2

حضوری

7

مفردات نظری2

3

حضوری

8

گیاهان داروئی نظری

2

مجازی

9

داروهای بیولوژیک

2

حضوری

عكس هاي مرتبط :


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
چهارشنبه 29 خرداد 1398   01:28:18