يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۱۰:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۹۶۹۴
اطلاعیه تمدید سامانه شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

o دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی انتقال که موفق به ثبت نام در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (آئین نامه انتقال سهمیه 5% شاهد ) وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نشده اند، سامانه انتقال به ادرس سایت نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی : http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir تا تاریخ 1399/6/12 فعال می باشد و زمان آن تمدید نخواهد شد.

 

o نتایج درخواست دانشجویان شاغل به تحصیل همزمان با دانشجویان جدیدالورود پذیرفته شده در کنکور سراسری سال 1399 پس از بررسی درکمسیون نقل و انتقال اعلام میگردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0