چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۵:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ 
  • کد خبر : ۷۶۹۵۶
اطلاعیه : لینك كلاس های آنلاین دانشكده داروسازی

                                                       اطلاعیه

لینک کلاسهای آنلاین دانشکده داروسازی :

دانشکده داروسازی

vc.abzums.ac.ir/phaclass1

آدرس کلاس 1

vc.abzums.ac.ir/phaclass2

آدرس کلاس 2

vc.abzums.ac.ir/phaclass3

آدرس کلاس 3

vc.abzums.ac.ir/phaclass4

آدرس کلاس 4

vc.abzums.ac.ir/phaclass5

آدرس کلاس 5

vc.abzums.ac.ir/phaclass6

آدرس کلاس 6

                                  آموزش استفاده و دانلود نرم افزار Adobe Connect

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0