چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۹:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۶۸۶۳
جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی "پایان نامه"  روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 ساعت 13 با حضور اعضاء در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0