چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۲۱:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۶۸۶۲
جلسه مسئولین دانشكده با اعضای شورای صنفی

جلسه مسئولین (رییس و معاون آموزشی و پژوهشی) دانشکده با اعضای شورای صنفی در خصوص بازگشایی مجدد دانشکده روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0