چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۱۳:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
  • کد خبر : ۷۶۸۶۱
بازدید تیم بازرسی معاونت آموزشی از اقدامات دانشكده داروسازی

بازدید تیم بازرسی معاونت آموزشی از اقدامات دانشکده داروسازی در جهت آمادگی برگزاری کلاس های درسی دانشجویان به صورت حضوری روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 انجام گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0