دوشنبه, 18 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۸:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ 
  • کد خبر : ۷۵۰۰۲
تعطیل تا اطلاع ثانوی

طبق نظر ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی دانشگاه

با اطلاع میرساند 
در کلیه دانشکده ها کلیه دروس نظری و عملی؛ فعلا و تا اطلاع ثانوی به جز انترنی و رزیدنتی به مدت 48 ساعت ؛ آموزش به تعویق خواهد افتاد.
انترن ها و رزیدنت ها مشمول این موضوع نمی گردند؛ مگر با هماهنگی رییس دانشکده پزشکی و رییس بیمارستان مربوطه؛ 
 ضمنا کلیه امتحانات سر جای خود باقی  هستند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0