سه‌شنبه, 6 اسفند 1398
  • ساعت : ۸:۳۲:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۴۸۰۸
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران

<<انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران>> با هدف نهادینه سازی علوم مدیریتی و اقتصادی در توسعه کمی و کیفی صنایع در خدمات سلامت و ارتقاء رقابت پذیری نظام دارویی کشور در بازارهای بین المللی به همت جمعی از متخصصین علوم دارویی، مدیریتی و اقتصادی در سال 1385 در کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردید.<